Golfin säännöt 1.1.2023

Golfin Säännöt Voimassa 1.1.2023 alkaen

Lataa ILMAISEKSI skannaamalla QR-koodi tai menemällä osoitteeseen: randa.org/rules/rules-app Virallinen Golfin Säännöt -sovellus

35. painos ISBN 978-952-67709-8-7 (nid.) ISBN 978-952-67709-9-4 (PDF) © 2022 R&A Rules Limited ja The United States Golf Association. Kaikki oikeudet pidätetään. Golfin Säännöt Voimassa 1.1.2023 alkaen

Golfsääntöjen laatiminen ja tulkitseminen kuuluu golfin maailmanlaajuisten kattojärjestöjen R&A:n (St. Andrews, Skotlanti) ja USGA:n (Liberty Corner, New Jersey, USA) tehtäviin. Vaikka tämä sääntökirja on laadittu yhteistyössä ja julkaistu yhteisesti, R&A:lla ja USGA:lla on omat toimivalta-alueensa. USGA on vastuussa sääntöjen hallinnoinnista Yhdysvalloissa sekä Meksikossa, kun R&A:n toimialueeseen kuuluvat maailman muut alueet. R&A ja USGA varaavat itselleen oikeuden tarvittaessa muuttaa niin sääntöjä kuin niiden tulkintojakin. www.RandA.org www.USGA.org GOLFIN SÄÄNNÖT 2023 Julkaisija: Suomen Golfliitto ry Graafinen suunnittelu sekä kannen ja sääntökohtien kuvat: R&A Rules Limited Taitto: Mika Wikström, Suomen Golfliitto ry Sisäkannen kuva: © Golfari.fi / Kai Kilappa Paino: PunaMusta Oy www.golf.fi Painotuotteet 1234 5678 YMPÄRISTÖMERKKI MILJÖMÄRKT Painotuotteet 4041-0619 ClimateCalc CC-000084/FI PunaMusta Magazine HIILINEUTRAALI PAINOTUOTE

3 Sisällys Sisällys Esipuhe vuoden 2023 Golfin Sääntöihin 8 Suomenkielisen sääntökirjan esipuhe 12 Keskeisimmät sääntömuutokset vuodelle 2023 15 Sääntökirjan käyttäminen 17 I. Pelin perusteet (Säännöt 1–4) 19 Sääntö 1 – Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt 20 1.1 Golfpeli 20 1.2 Pelaajan käyttäytyminen 20 1.3 Pelaaminen sääntöjen mukaisesti 21 Sääntö 2 – Kenttä 25 2.1 Kentän rajat ja Ulkona 25 2.2 Määritellyt kentän alueet 25 2.3 Esineet tai olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa pelaamiseen 27 2.4 Kielletyt pelialueet 27 Sääntö 3 – Kilpailu 28 3.1 Keskeiset elementit 28 3.2 Reikäpeli 29 3.3 Lyöntipeli 34 Sääntö 4 – Pelaajan varusteet 38 4.1 Mailat 38 4.2 Pallot 43 4.3 Varusteiden käyttö 44 II. Kierroksen ja reiän pelaaminen (Säännöt 5–6) 49 Sääntö 5 – Kierroksen pelaaminen 50 5.1 Mikä on kierros 50 5.2 Harjoittelu kentällä ennen kierrosta tai kierrosten välillä 50 5.3 Kierroksen aloittaminen ja päättäminen 51 5.4 Ryhmissä pelaaminen 52 5.5 Harjoittelu kierroksen aikana tai kun peli on keskeytetty 53 5.6 Tarpeeton viivyttely; Ripeä pelinopeus 54 5.7 Pelin keskeyttäminen; Pelin jatkaminen 55

4 Sisällys Sääntö 6 – Reiän pelaaminen 59 6.1 Reiän pelaamisen aloittaminen 59 6.2 Pallon pelaaminen tiiausalueelta 60 6.3 Reiän pelaamisessa käytetty pallo 63 6.4 Pelijärjestys reikää pelatessa 65 6.5 Reiän pelaaminen loppuun 68 III. Pallon pelaaminen (Säännöt 7–11) 69 Sääntö 7 – Pallon etsiminen, löytäminen ja tunnistaminen 70 7.1 Pallon etsiminen sääntöjenmukaisesti 70 7.2 Kuinka pallo tunnistetaan 71 7.3 Pallon nostaminen tunnistamista varten 71 7.4 Palloa liikutetaan vahingossa sitä etsittäessä tai tunnistettaessa 72 Sääntö 8 – Kenttä pelataan sellaisena kuin se on 73 8.1 Pelaajan toimenpiteet, jotka parantavat lyöntiin vaikuttavia olosuhteita 73 8.2 Pelaaja muuttaa tahallisesti muita fyysisiä olosuhteita, jotka vaikuttavat pelaajan paikallaan olevaan palloon tai tulevaan lyöntiin 77 8.3 Pelaaja muuttaa tahallisesti fyysisiä olosuhteita, jotka vaikuttavat toisen pelaajan paikallaan olevaan palloon tai tulevaan lyöntiin 78 Sääntö 9 – Pallo pelataan sijaintipaikaltaan; Paikallaan olevan pallon nostaminen tai liikuttaminen 79 9.1 Pallo pelataan sijaintipaikaltaan 79 9.2 Pallon liikkumisen ja sen aiheuttajan ratkaiseminen 80 9.3 Luonnonvoimat liikuttavat palloa 80 9.4 Pelaaja nostaa tai liikuttaa palloa 81 9.5 Vastustaja nostaa tai liikuttaa palloa reikäpelissä 82 9.6 Ulkopuolinen vaikutus nostaa pallon tai liikuttaa sitä 83 9.7 Pallon merkkinappi nostettu tai liikkunut 84 Sääntö 10 – Lyöntiin valmistautuminen ja lyöminen; Neuvominen ja avustaminen; Caddiet 85 10.1 Lyöminen 85 10.2 Neuvominen ja muu avustaminen 87 10.3 Caddiet 90 Sääntö 11 – Liikkuva pallo osuu vahingossa henkilöön, eläimeen tai esineeseen; Tahalliset toimen-piteet, jotka vaikuttavat pallon liikkeeseen 94 11.1 Liikkeessä oleva pallo osuu vahingossa henkilöön tai ulkopuoliseen vaikutukseen 94 11.2 Henkilö muuttaa tahallisesti liikkuvan pallon suuntaa tai pysäyttää sen 96 11.3 Esineiden siirtäminen tai olosuhteiden muuttaminen, kun tarkoituksena on vaikuttaa liikkeessä olevaan palloon 98

5 Sisällys IV. Erityissäännöt bunkkereille ja viheriöille (Säännöt 12–13) 99 Sääntö 12 – Bunkkerit 100 12.1 Milloin pallo on bunkkerissa 101 12.2 Pallon pelaaminen bunkkerista 101 12.3 Erityiset säännöt vapautumiselle pallon ollessa bunkkerissa 102 Sääntö 13 – Viheriöt 103 13.1 Sallitut ja vaaditut toimenpiteet viheriöillä 103 13.2 Lipputanko 108 13.3 Pallo reiän reunalla 112 V. Pallon nostaminen ja palauttaminen peliin (Sääntö 14) 113 Sääntö 14 – Toimintatavat pallon merkitsemiseen, nostamiseen ja puhdistamiseen, takaisin asettamiseen, vapautumis-alueelle pudottamiseen ja väärästä paikasta pelaamiseen 114 14.1 Pallon merkitseminen, nostaminen ja puhdistaminen 114 14.2 Pallon takaisin asettaminen 115 14.3 Pallon pudottaminen vapautumisalueelle 118 14.4 Milloin pelaajan pallo on takaisin pelissä sen jälkeen, kun pelaajan alkuperäinen pallo ei enää ollut pelissä 123 14.5 Pallon vaihtamisessa, takaisin asettamisessa, pudotta-misessa tai asettamisessa tehdyn virheen korjaaminen 124 14.6 Seuraavan lyönnin lyöminen edellisen lyönnin paikalta 125 14.7 Pelaaminen väärästä paikasta 127 VI. Vapautuminen ilman rangaistusta (Säännöt 15–16) 129 Sääntö 15 – Vapautuminen irrallisista luonnonhaitoista ja liikuteltavista haitoista (sisältäen pallon tai pallon merkkinapin, joka auttaa tai haittaa peliä) 130 15.1 Irralliset luonnonhaitat 130 15.2 Liikuteltavat haitat 131 15.3 Pallo tai pallon merkkinappi auttaa tai haittaa pelaamista 134 Sääntö 16 – Vapautuminen epänormaaleista kenttäolosuhteista (sisältäen kiinteän haitan), Vaarallisen eläimen tilanne, Maahan painunut pallo 137 16.1 Epänormaalit kenttäolosuhteet (sisältäen kiinteän haitan) 137 16.2 Vaarallisen eläimen tilanne 144 16.3 Maahan painunut pallo 145 16.4 Pallon nostaminen selvitettäessä onko pallo olosuhteessa, josta vapautuminen sallitaan 148

6 Sisällys VII. Vapautuminen rangaistuksella (Säännöt 17–19) 149 Sääntö 17 – Estealueet 150 17.1 Vaihtoehdot pallon ollessa estealueella 150 17.2 Vaihtoehdot, kun palloa on pelattu estealueelta 155 17.3 Pallon ollessa estealueella ei vapautumista sallita muiden sääntöjen perusteella 158 Sääntö 18 – Lyönti ja lyöntimatka -vapautuminen, Pallo kadonnut tai ulkona, Varapallo 159 18.1 Vapautuminen lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella on aina sallittua 159 18.2 Pallo kadonnut tai ulkona: Lyönti ja lyöntimatka -vapautuminen on pakollinen 160 18.3 Varapallo 162 Sääntö 19 – Pallo pelaamattomassa paikassa 166 19.1 Pelaaja voi vapautua pelaamattoman paikan säännöllä kaikkialla muualla paitsi estealueella 166 19.2 Vapautumisvaihtoehdot pallon ollessa pelaamattomassa paikassa yleisellä pelialueella tai viheriöllä 166 19.3 Vapautumisvaihtoehdot pallon ollessa pelaamattomassa paikassa bunkkerissa 169 VIII. Pelaajien ja toimikunnan menettelytavat, kun sääntöjen soveltamisessa tulee epäselvyyksiä (Sääntö 20) 171 Sääntö 20 – Tuomarin ja toimikunnan menettelytavat, kun sääntöjen soveltamisessa tulee epäselvyyksiä 172 20.1 Sääntötilanteiden ratkaiseminen kierroksen aikana 172 20.2 Sääntötilanteiden tulkitseminen 176 20.3 Tilanne, johon ei löydy sääntöä 178 IX. Muut pelimuodot (Säännöt 21–24) 179 Sääntö 21 – Muut henkilökohtaiset lyönti- ja reikäpelin pelimuodot 180 21.1 Pistebogey 180 21.2 Maksimitulos 183 21.3 Par/Bogey 185 21.4 Three-Ball-reikäpeli 187 21.5 Muut golfin pelimuodot 188 Sääntö 22 – Foursome 189 22.1 Foursome yleisesti 189 22.2 Kumpikin pelipartneri voi toimia pelaajaparin puolesta 189 22.3 Pelaajaparin tulee pelata vuorolyönnein 190 22.4 Kierroksen aloittaminen 190 22.5 Pelipartnerit voivat jakaa mailat 191 22.6 Rajoitus lyönnin aikana pelaajan seisomiselle pelipartnerin takana 191

7 Sisällys Sääntö 23 – Four-Ball 192 23.1 Four-Ball yleisesti 192 23.2 Four-Ball:n tulokset 192 23.3 Milloin kierros alkaa ja loppuu; Milloin reikä on pelattu loppuun 194 23.4 Yksi tai molemmat pelipartnerit voivat edustaa pelaajaparia 195 23.5 Pelaajan toimet, jotka vaikuttavat pelipartnerin peliin 195 23.6 Pelaajaparin pelijärjestys 196 23.7 Pelipartnerit voivat jakaa mailat 196 23.8 Rajoitus lyönnin aikana pelaajan seisomiselle pelipartnerin takana 196 23.9 Kun rangaistus kohdistuu yhteen tai molempiin pelipartnereihin 197 Sääntö 24 – Joukkuekilpailut 199 24.1 Joukkuekilpailut yleisesti 199 24.2 Joukkuekilpailun säännöt 199 24.3 Joukkueen kapteeni 199 24.4 Neuvominen joukkuekilpailussa 199 X. Muokkaukset paragolfareille (Sääntö 25) 201 Sääntö 25 – Muokkaukset paragolfareille 202 25.1 Yleisesti 202 25.2 Näkövammaisia pelaajille koskevat muokkaukset 203 25.3 Amputoituja pelaajia koskevat muokkaukset 205 25.4 Liikkumisen apuvälinettä käyttäviä pelaajia koskevat muutokset 206 25.5 Kehitysvammaisia pelaajia koskevat muutokset 210 25.6 Yleiset määräykset kaikille paragolfareille 211 XI. Määritelmät 213 Hakemisto 239 Muut julkaisut 256

8 Esipuhe Esipuhe vuoden 2023 Golfin Sääntöihin Tervetuloa perehtymään Golfin Sääntöihin, jotka tulevat voimaan tammikuun alussa 2023 kaikille pelaajille ympäri maailmaa. Tämä uusi painos noudattaa periaatteita, jotka ovat aina ohjanneet R&A:ta ja USGA:ta pelin hallinnoinnissa. Samalla tämä jatkaa vuosikymmen sitten alkanutta modernisointiprosessia tarjoamalla selkeää kieltä, käytännöllistä lähestymistapaa ja helposti ymmärrettäviä vastauksia. Jatkuvana strategianamme on tehdä säännöistä johdonmukaisemmat, yksinkertaisemmat, helposti saatavilla olevat ja mahdollisuuksien mukaan vähemmän rankaisevat. Keskeiset muutokset on listattu sivuilla 15 ja 16. Huomaat myös, että muokkaukset paragolfareille ovat osana Golfin Sääntöjä uutena Säännönä 25. Tämä tärkeä kehitys heijastaa sitoutumistamme varmistaa, että peli toivottaa tervetulleiksi kaikki, jotka haluavat osallistua ja kilpailla. Useat viimeisimmistä muutoksista on suunniteltu avustamaan tuomareita ja toimikuntia sääntöjen soveltamisessa pitäen kuitenkin pelaajan keskiössä. Olemme lisänneet kuvien käyttöä sääntöjen soveltamisen havainnollistamiseksi ja yksinkertaistaneet monia rangaistuslausekkeita. Hyödyllistä tietoa on myös siirretty sääntöjen tarkennuksista kyseiseen sääntöön. Loput tarkennuksista löytyvät edelleen Official Guide to the Rules of Golf -kirjasta ja niiden lukumäärä on pienentynyt merkittävästi. Näihin tulevia päivityksiä julkaistaan edelleenkin neljännesvuosittain R&A:n ja USGA:n nettisivuilla. Neljä vuotta sitten esiteltiin Golfin Säännöt - Pelaajan opas erillisenä julkaisuna ja sen sisältö on nyt saatavilla sähköisenä. Tämä on yksi niistä tavoista, joka kuvastaa kuinka hallinnoimme tietoa ja pienennämme hiilijalanjälkeä, jota syntyy kirjojen painamisen ja jakelun yhteydessä. Digitaalinen tarjontamme sisältää lukuisia informatiivisia videoita ja kuvia sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Kaikkien näiden on tarkoitus avustaa yleisimmissä sääntötilanteissa, joita pelaaja pelatessaan kohtaa. Tarvittavien tietojen hakeminen on tehty helpommaksi uuden hakutoiminnon avulla. Kiitämme toimikuntiamme ja henkilökuntaamme laajasta ja ankarasta työstä, jonka tuloksena olemme saaneet aikaiseksi uuden version Golfin Säännöistä sekä myös kaikkia niitä, jotka ovat antaneet työpaniksensa tämän maailmanlaajuisen pandemian luomien poikkeuksellisten ja haastavien olosuhteiden aikana. Doug Norval Kendra B. Graham Puheenjohtaja Puheenjohtaja Sääntötoimikunta Sääntötoimikunta R&A Rules Limited United States Golf Association

GOLF KUULUU KAIKILLE Suomen laajin valikoima golfia ja harjoittelua vuoden ympäri. shop.gogolf.fi

JÄTÄ PYSYVÄ MUISTIJÄLKI BRÄNDISTÄSI • Yritysnäkyvyyden ratkaisut käyntikorteista ja esitteistä autoteippauksiin, messuosastoihin ja myymälämiljöisiin. • Lehtesi suunnittelu, taitto ja paino – 100 % hiilineutraalisti niin halutessasi. • Verkkopalvelut ja työkalut brändisi hallintaan. Yritysnäkyvyytesi vastuullinen kumppani www.punamusta.com

12 Esipuhe Suomenkieliset Golfin Säännöt ilmestyivät ensimmäisen kerran vuonna 1956 Taavi Pohjanpalon suomennoksena. Alkuperäisten sääntöjen toistuvat muutokset tekivät välttämättömäksi suomenkielisen sääntökirjan perusteellisen uusimisen 1960-luvun lopulla. Vuonna 1970 julkaistiin Jarl Palaston suomennos R&A:n julkaisemista golfsäännöistä, johon perustui myös vuoden 1976 suomenkielinen sääntökirja. Tämän julkaisivat yhteistyössä Suomen Golfliitto ry ja Helsingin Golfklubi ry. Vuoden 1984 sääntöihin tehtiin niin paljon muutoksia, että Suomen Golfliitto ry katsoi tarpeelliseksi julkaista golfin säännöistä täysin uuden suomennoksen, jonka laati Erkki KM Leppävuori. Vuoden 2012 säännöt perustuivat Erkki KM Leppävuoren toimittaman sääntökirjan kieliasuun. Vuoden 2016 säännöt käytiin kokonaisuudessaan läpi, kieliasua muutettiin selkeämmäksi sekä paremmin ymmärrettäväksi vastaamaan paremmin suomen kielen nykymuotoa. Nyt julkaistut uudet säännöt perustuvat vuoden 2019 ison sääntömuutoksen sääntöihin ja muutokset uusiin sääntöihin vastaavat aiemmin totuttujen muutosten määrää. Englanninkielisessä versiossa muutoksia tuli lähes 400 sääntöjen alakohtiin, joista neljännes koski sukupuolineutraalin ilmaisun tuomista sääntöihin. Suomenkielisessä versiossa nämä muutokset eivät tule näkyviin, koska olemme jo aiemmin käyttäneet muotoa hän tai pelaaja. Useita sääntöjen tulkintoja on siirretty nyt määritelmiin ja sääntöihin. Kieliasua on pyritty edelleen modernisoimaan ja saamaan sitä mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Vuoden 2019 sääntökirjan tapaan tähänkin sääntökirjaan kaikki säännöt ja alasäännöt on saatu aseteltua vastaaville sivunumeroille englanninkielisen version kanssa. Tämä auttaa, jos tulee tarve tarkistaa alkuperäiskielinen vastine kyseiselle sääntökohdalle. Sääntökirjan suomalaisen version käännöstyön koordinoinnista ja alustavasta käännöksestä on vastannut Mika Wikström, alustavan käännöksen muokkaamisesta ja osittaisesta kääntämisestä sekä tarkennuksista Timo Huvinen, Arto Teittinen sekä Pekka Lindroos. Lopullisesta oikoluvusta ja korjauksista ovat avustaneet lisäksi Suomen Golfliiton Sääntö- ja tasoitustoimikunnan jäsen Teemu Laakso, sekä pyydettyinä avustajina Kimmo Helaskoski sekä Kari Lahtinen. Suomenkielisen sääntökirjan esipuhe

13 Esipuhe Edellisen sääntömuutosten yhteydessä tuotettu “Official Guide to the Rules of Golf” pysyy pääkohtaisesti sellaisenaan pl. paragolfareille tehdyt sääntöjen muokkaukset, jotka ovat nyt kiinteä osa Golfin Sääntöjä uutena Sääntönä 25. Kyseinen teos pitää nyt sisällään seuraavat osat: • The Rules of Golf with Interpretations (Golfsäännöt tulkintoineen) • Committee Procedures (Toimikunnan ohjeet) • Model Local Rules and Other Forms of Play (Mallipaikallissäännöt sekä muut pelimuodot) Näistä Committee Procedures sekä Model Local Rules and Other Forms of Play osat käännetään edelleen suomeksi ja ne julkaistaan sähköisenä versiona golf.fi-sivuilla. Mikäli Suomen Golfliitto määrittää pysyvät paikallissäännöt, julkaistaan ne erikseen. Suomen pohjoisen sijainnin vuoksi seurat joutuvat usein käyttämään väliaikaisia paikallissääntöjä. On tärkeää, että laaditaan vain paikallissääntöjä, jotka ovat Golfin Sääntöjen mukaisia ja niiden käyttö vastaa sääntöjen henkeä. Suomen Golfliiton Sääntö- ja tasoitustoimikunta antaa tarvittaessa neuvoa paikallissääntöjen laatimiseen. Epäselvyyksien selvittämiseksi seuroja kehotetaan olemaan tarvittaessa yhteydessä SGL:n Sääntö- ja tasoitustoimikuntaan. Golfin Sääntöjen tulkinnassa epäselvyydet ratkaistaan Rules of Golf -kirjan voimassa olevan englanninkielisen painoksen mukaan. Helsinki, joulukuu 2022 SGL:n Sääntö- ja tasoitustoimikunta

Golf Sky Club -jäsenenä sinua hemmotellaan aina vähän enemmän ja saat eksklusiivisia tarjouksia ja palveluita. Mikä parasta jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista. Lue lisää nettisivuiltamme golfsky.fi ja liity jäseneksi jo tänään.

15 Keskeisimmät sääntömuutokset Keskeisimmät sääntömuutokset vuodelle 2023 Sääntökohdat Sääntö 1.3c(4) Rangaistusten soveltaminen useaan sääntörikkeeseen Sääntöä on muokattu niin, että soveltamisessa ei enää tarvitse määritellä liittyivätkö rikkeet toisiinsa. Tämän vuoksi tilanteet, joista tulisi useampia rangaistuksia, vähenevät. Sääntö 3.3b(4) Pelaaja ei ole vastuussa reikätulosten yhteenlaskusta tai tasoituksen soveltamisesta Sääntöä on muokattu niin, että pelaajalla ei tarvitse olla tasoitusta tuloskortissa. Toimikunta on vastuussa kilpailussa pelaajan tasoituslyöntien määrittämisestä ja nettotuloksen laskemisesta käyttäen kyseistä tasoitusta. Sääntö 4.1a(2) Kierroksen aikana vaurioituneen mailan käyttäminen, korjaaminen tai korvaaminen Sääntö sallii pelaajan korvata rikkoutunut maila, jos se ei ole rikkoutunut väkivaltaisen toiminnan takia. Sääntö 6.3b(3) Väärin vaihdetun pallon lyöminen Rangaistus väärin vaihdetun pallon pelaamisesta on enää yhden lyönnin rangaistus. Sääntö 9.3 Luonnonvoimat liikuttavat palloa Uusi Poikkeus 2 määrää, että pallo täytyy asettaa takaisin, jos se liikkuu toiselle kentän alueelle pudottamisen, asettamisen tai takaisin asettamisen jälkeen. Tämä pätee myös, jos pallo menee ulos. Sääntö 10.2b Muu avustaminen Säännön 10.2b kirjoitusasua on selkeytetty ja sääntö sisältää myös huhtikuussa 2019 julkaistut keskeiset periaatteet, jotka tukevat Golfin Sääntöjä 2019. Sääntöjä 10.2b(1) ja (2) on muokattu niin, että caddie tai kukaan muu henkilö ei saa asettaa mitään esinettä maahan, joka auttaa pelaajaa pelilinjan tai muun tähtäämisen kanssa (esim. silloin, kun pelaaja ei näe lipputankoa), ja pelaaja ei voi välttyä rangaistukselta, vaikka kyseinen esine poistettaisiinkin ennen lyöntiä.

16 Sääntö 11.1b Liikkeessä oleva pallo osuu vahingossa henkilöön tai ulkopuoliseen vaikutukseen: Paikka, josta peliä jatketaan Säännön 11.1b kirjoitusasua on selkeytetty. Sääntöä 11.1b(2) on muokattu niin, että viheriöltä pelatun pallon osuessa hyönteiseen, pelaajaan tai mailaan, jolla pelaaja on lyönyt, pallo pelataan paikaltaan – lyöntiä ei uusita. Sääntö 21.1c Rangaistukset pistebogeyssa Sääntöä on muokattu niin, että mailoihin, lähtöaikaan ja tarpeettomaan viivyttelyyn kohdistuvat rangaistukset kohdistuvat kyseiselle reiälle samalla tavalla kuin normaalissa lyöntipelissä. Sama muokkaus on tehty Sääntöön 21.3c (Rangaistukset Par/Bogeyssa). Sääntö 25 Muokkaukset paragolfareille Säännön 25 lisäys tarkoittaa sitä, että kyseisessä säännössä olevat muokkaukset koskevat kaikkia kilpailuita ml. kaikki pelimuodot. Yleiset muutokset Menettely linjassa taaksepäin - vapautumisessa Linjassa taaksepäin -vapautumista on muokattu niin, että pelaajan vaaditaan pudottavan pallon linjalle. Linjalla oleva kohta, jossa pallo pudotettaessa ensimmäisenä kosketti maata, muodostaa vapautumisalueen. Vapautumisalue on yhden mailanmitan kokoinen alue mihin suuntaan tahansa kohdasta, jossa pallo pudotettaessa ensimmäisenä kosketti maata. Tämä muokkaus aiheuttaa muutoksia Sääntöihin 14.3b(3), 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b ja 19.3, sekä vapautumisalueen määritelmään. Kuinka toimia, kun lyönti täytyy uusia Monessa sääntökohdassa käytetään sanontaa “lyöntiä ei lasketa” (esim. Säännössä 11.1b) on muokattu niin, että jos lyönti pitää uusia ja näin ei ole tehty, ei kyseisen säännön rikkomisesta aiheudu tuloksen hylkäämistä. Keskeisimmät sääntömuutokset

17 Sääntökirjan käyttäminen Sääntökirjan käyttäminen Golfin Sääntöjen tulee olla kattavat ja niiden tulee antaa vastaus pelissä esille tuleviin kysymyksiin, kun eritasoiset pelaajat pelaavat maailmanlaajuisesti peliä erilaisilla kentillä. Tämä Golfin Säännöt -kirja on tarkoitettu niille, jotka hallinnoivat peliä ja jotka tarvitsevat vastauksia kilpailuissa esiin tuleviin kysymyksiin. Selvitettäessä kysymykseen vastausta tai ratkaisua kentällä esiin tulevaan sääntötilanteeseen antaa sääntökirjan sisällysluettelo (kirjan alussa) hyvää apua oikean sääntökohdan löytämiseen. Hakemisto (kirjan lopussa) voi myös auttaa löytämään nopeasti oikean säännön kulloiseenkin tilanteeseen. Esimerkiksi: • Jos pelaaja on vahingossa liikuttanut palloaan viheriöllä, avainsanat tässä tapauksessa ovat “liikkunut” tai “viheriö”. • Asiaan liittyvät säännöt (Sääntö 9.4 ja Sääntö 13.1d) löytyvät hakemistosta otsikoiden “liikkunut” ja “viheriö” kohdalta. • Saat oikean vastauksen lukemalla nämä säännöt. Golfin Sääntöjen sisällysluettelon ja hakemiston käyttämisen lisäksi seuraavat kohdat auttavat sinua sääntökirjan tehokkaaseen ja oikeaoppiseen käyttöön: Tunne määritelmät Perustan golfin säännöille muodostavat määritellyt termit, joita on yli 70 kappaletta (kuten epänormaali kenttäolosuhde, yleinen pelialue). Määritelmien hyvä hallinta on keskeistä sääntöjen oikealle soveltamiselle. Sääntötekstissä esiintyvät määritellyt termit on kursivoitu ja niiden määritelmät löytyvät tämän kirjan loppupuolelta (alkaen sivulta 213). Sääntöjen oikea soveltaminen Voidaksesi antaa oikean vastauksen sääntöihin liittyvissä kysymyksissä sinun on ensiksi todettava tapaukseen liittyvät tosiseikat. Sinun tulee selvittää: • Mikä on pelimuoto (Onko kyseessä reikäpeli tai lyöntipeli, henkilökohtainen, foursome tai four-ball, jne.)? • Ketkä liittyvät tapaukseen (Koskeeko tapaus pelaajaa, hänen pelipartneriaan tai caddieta vai ulkopuolista vaikutusta)? • Mikä oli tapahtumapaikka (Oliko kyseessä esim. tiiausalue, bunkkeri tai estealue, viheriö)? • Mitä todella tapahtui?

18 Sääntökirjan käyttäminen • Mikä on pelaajan aikomus (Mitä pelaaja oli/on tekemässä ja mitä pelaaja haluaa tehdä)? • Tapahtuman ajoittuminen (Onko pelaaja palauttanut tuloskorttinsa tai onko kilpailun tulokset jo julistettu)? Viittaa sääntökirjaan Kuten edellä on mainittu, sääntökirjasta löytyy yleensä vastaus suurimpaan osaan sääntökysymyksistä. Tuomareita ja toimikuntia sekä niitä varten, jotka haluavat tarkempia tietoja säännöistä, on laadittu “Official Guide”-teos, joka pitää sisällään Golfin Sääntöjen tulkintoja sekä toimikunnille suositeltavia toimintaohjeita.

Pelin perusteet SÄÄNNÖT 1-4 I

20 Säännön tarkoitus: SÄÄNTÖ 1.1 Golfpeli Golfia pelataan kentällä lyöden mailalla palloa kierroksen aikana, joka käsittää 18 reikää (tai pienemmän määrän reikiä). Jokainen reikä aloitetaan lyönnillä tiiausalueelta ja se päättyy, kun pallo pelataan viheriöllä reikään (tai kun reikä muutoin on sääntöjen mukaisesti saatu valmiiksi. Jokaisella lyönnillään pelaaja: • Pelaa kenttää sellaisena kuin se on, ja • Pelaa palloansa sijaintipaikaltaan. Mutta on poikkeustilanteita, joissa säännöt sallivat pelaajan muuttavan peliolosuhteita kentällä, ja jotka edellyttävät tai sallivat pelaajan pelaavan palloa eri paikasta kuin mihin se on pysähtynyt. 1.2 Pelaajan käyttäytyminen 1.2a Kaikilta pelaajilta oletettava käyttäytyminen Kaikkien pelaajien oletetaan pelaavan golfpelin hengen mukaisesti: • Toimimalla rehellisesti – kuten noudattamalla sääntöjä, soveltamalla kaikkia rangaistuksia ja olemalla kaikin tavoin rehellinen. • Huomioimalla muut – kuten pelaamalla ripeästi, huolehtimalla muiden turvallisuudesta sekä olemalla häiritsemättä muiden peliä. Jos pelaajan lyömällä pallolla on mahdollisuus osua johonkin toiseen ihmiseen, pelaajan tulee välittömästi varoittaa mahdollisesta vaarasta esim. huutamalla ”FORE”. Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet pelaajalle: • Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan. • Pelaa sääntöjen ja pelin hengen mukaisesti. • Jos rikot jotain sääntöä, olet itse vastuussa rangaistusten soveltamisesta, jotta et saavuttaisi mitään mahdollista etua vastustajaan nähden reikäpelissä tai muita pelaajia vastaan lyöntipelissä. Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt 1 Sääntö 1

21 Sääntö 1 • Pitämällä hyvää huolta kentän kunnosta – kuten paikkaamalla lyöntijäljet, haravoimalla bunkkerit, korjaamalla pallojen alastulojäljet sekä olemalla aiheuttamatta tarpeetonta vahinkoa kentälle. Sääntöjen nojalla rangaistusta ei seuraa, mikäli hän ei toimi edellä mainituilla tavoilla, mutta toimikunta voi vakavasta pelin hengen vastaisesta toiminnasta hylätä pelaajan tuloksen. ”Vakavaksi käyttäytymisrikkeeksi” katsotaan sellainen pelaajan toiminta, joka poikkeaa merkittävästi käytöksestä, jota pelaajalta odotetaan golfissa. Tällöin pelaaja voidaan sulkea kilpailusta. Muita kuin hylkäämisrangaistuksia voidaan pelaajan käyttäytymisrikkeistä antaa vain, jos ne ovat Säännön 1.2b mukaisesti osana annettuja käyttäytymissääntöjä. 1.2b Käyttäytymissäännöt Toimikunta voi antaa paikallissäännöissä määräyksiä pelaajan käyttäytymiselle. • Määräyksiin voidaan sisällyttää rangaistuksia käytösrikkeistä, kuten yhden lyönnin rangaistus tai yleinen rangaistus. • Toimikunta voi myös hylätä pelaajan tuloksen vakavasta käyttäytymismääräysten rikkomisesta. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5I (Selittää pelaajan käyttäytymissääntöjä, jotka voidaan ottaa käyttöön). 1.3 Pelaaminen sääntöjen mukaisesti 1.3a Termin “Säännöt” merkitys; Kilpailumääräykset Termi “Säännöt” tarkoittaa: • Golfin sääntöjä 1-25 ja sääntöihin liittyviä määritelmiä, sekä • Kaikkia toimikunnan kilpailuun tai kentälle laatimia “paikallissääntöjä”. Pelaajat ovat myös velvollisia noudattamaan kaikkia toimikunnan asettamia “kilpailumääräyksiä” (kuten ilmoittautumisvaatimuksia, pelipäivämääriä ja pelimuotoa, pelattavien kierrosten lukumäärää sekä kierroksella pelattavien reikien pelijärjestystä ja määrää). Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5C ja Osa 8 (Paikallissäännöt ja täydelliset hyväksytyt mallipaikallissäännöt); Osa 5A (Kilpailumääräykset).

22 1.3b Sääntöjen soveltaminen (1) Pelaajan vastuu sääntöjen soveltamisessa. Pelaajat ovat vastuussa sääntöjen soveltamisesta omaan peliinsä. • Pelaajien oletetaan tunnistavan tilanteet, joissa he ovat rikkoneet jotakin sääntöä ja olevan rehellisiä soveltaessaan rangaistuksia omaan peliinsä. » Jos pelaaja tietää rikkoneensa sääntöä, josta seuraa rangaistus ja hän jättää sen tarkoituksellisesti huomioimatta, hänen tuloksensa hylätään. » Jos kaksi tai useampi pelaaja sopivat, etteivät noudata jotain sääntöä tai huomioi jotain rangaistusta, ja jos yksikin näistä pelaajista on aloittanut kierroksen, heidän tuloksensa hylätään (vaikka he eivät olisi vielä toimineet sopimuksen mukaisesti). • Kun on tarve selvittää tapahtuman tosiasiat, pelaajan vastuulla on huomioida omien tietojensa lisäksi kaikki muu tieto, joka on kohtuudella saatavissa. • Pelaaja voi kysyä apua sääntöihin tuomarilta tai toimikunnalta, mutta jos apua ei ole saatavilla kohtuullisessa ajassa, pelaajan pitää jatkaa pelaamista ja ottaa asia esille tuomarin tai toimikunnan kanssa heti, kun tämä on mahdollista (ks. Sääntö 20.1). (2) Pelaajan “kohtuullisen hyvän arvion” hyväksyminen paikan määrittämisessä, kun sääntöjä sovelletaan. • Useat säännöt edellyttävät tietyissä tilanteissa pelaajaa määrittelemään paikan, pisteen, linjan, alueen tai muun sääntöjen mukaisen kohdan kuten: » Arvioitaessa kohtaa, jossa pallo viimeksi leikkasi estealueen rajan, » Arvioitaessa tai mitattaessa, kun palloa pudotetaan tai asetetaan vapauduttaessa, » Asetettaessa palloa takaisin alkuperäiselle paikalleen (oli paikka tiedossa tai ei), » Määriteltäessä millä kentän alueella pallo on, mukaan lukien sen onko pallo kentällä, tai » Määriteltäessä koskettaako pallo epänormaalia kenttäolosuhdetta tai onko se sellaisen sisällä tai päällä. • Tällaiset paikan määritykset tulee tehdä ripeästi ja huolella, vaikka niitä ei aina pystytäkään tekemään täsmällisesti. • Mikäli pelaaja toimii tarkan paikan määrittämiseksi tavalla, jota siinä tilanteessa voidaan kohtuudella odottaa, pelaajan päätös on hyväksyttävä, vaikka paikka osoittautuisikin lyönnin jälkeen vääräksi videokuvan tai muun tiedon perusteella. • Jos pelaaja huomaa ennen lyöntiään arvioineensa paikan väärin, virhe tulee korjata (ks. Sääntö 14.5). Sääntö 1

23 1.3c Rangaistukset (1) Rangaistuksiin johtavat toimenpiteet. Rangaistus seuraa, jos sääntörike on seurausta pelaajan tai hänen caddiensa toimenpiteistä (ks. Sääntö 10.3c). Rangaistus seuraa myös kun: • Toinen henkilö toimii pelaajan pyynnöstä tai luvalla niin, että kyseessä olisi sääntörike, mikäli pelaaja tai hänen caddiensa olisi toiminut näin, tai • Pelaaja näkee toisen henkilön toimivan pelaajan pallon tai varusteiden suhteen niin, että kyseessä olisi sääntörike, jos pelaaja tai hänen caddiensa olisi toiminut näin eikä pelaaja ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin vastustaakseen tai pysäyttääkseen tämän tapahtumasta. (2) Rangaistustasot. Rangaistusten tarkoituksena on poistaa pelaajan mahdollisesti saama hyöty. Rangaistusten kolme päätasoa ovat: • Yhden lyönnin rangaistus. Tätä rangaistusta sovelletaan tietyissä reikä- ja lyöntipelin säännöissä, kun joko (a) mahdollinen hyöty sääntörikkeestä on pieni tai (b) pelaaja vapautuu rangaistuksella pelaamalla pallon eri paikasta kuin missä pallo sijaitsee. • Yleinen rangaistus (reiän menetys reikäpelissä, kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä). Tätä rangaistusta sovelletaan suurimpaan osaan sääntörikkeistä, joissa mahdollinen hyöty on merkittävämpi kuin silloin, kun käytetään yhden lyönnin rangaistusta. • Tuloksen hylkääminen. Reikä- ja lyöntipelissä pelaajan tulos voidaan hylätä tiettyjen toimenpiteiden tai sääntörikkeiden vuoksi sisältäen vakavat käyttäytymissääntöjen rikkomukset (ks. Sääntö 1.2) tai milloin mahdollinen hyöty on niin merkittävä, ettei pelaajan tulosta voida pitää oikeana. (3) Rangaistusten muuttamista ei voi harkita. Rangaistuksia tulee soveltaa vain sääntöjen mukaisesti: • Pelaajalla tai toimikunnalla ei ole oikeutta soveltaa rangaistuksia eri tavalla ja, • Rangaistuksen väärin soveltaminen tai rangaistuksen soveltamatta jättäminen voi jäädä voimaan vain, jos sitä ei voida enää korjata (ks. Säännöt 20.1b(2), 20.1b(3), 20.2d ja 20.2e). Reikäpelissä pelaaja ja vastustaja voivat sopia sääntötilanteen ratkaisusta, kunhan he eivät sovi minkään säännön noudattamatta jättämisestä tai jätä soveltamatta rangaistuksia, joista he ovat tietoisia (ks. Sääntö 20.1b(1)). Sääntö 1

24 (4) Rangaistusten soveltaminen useaan sääntörikkeeseen. Saako pelaaja useita rangaistuksia siitä, että hän rikkoi useita sääntöjä tai rikkoi samaa sääntöä useita kertoja, riippuu siitä, keskeytyikö tilanne ja siitä, mitä pelaaja teki. Tätä sääntöä sovellettaessa katsotaan tilanteen keskeytyneen, jos: • Pelaaja suorittaa lyönnin, ja • Pelaaja tietää tai hän saa tiedon sääntörikkeestä. (Tämä käsittää sen, että pelaaja tietää rikkovansa sääntöä, hänelle kerrotaan sääntörikkeestä tai hän epäilee tehneensä sääntörikkeen.) Rangaistukset ovat seuraavat: • Yksi rangaistus useammasta rikkeestä ennen tilanteen keskeytymistä: Jos pelaaja rikkoo useita sääntöjä tai samaa sääntöä useita kertoja ennen tilanteen keskeytymistä, hän saa vain yhden rangaistuksen. Jos rikotuista säännöistä on määrätty eri rangaistukset, pelaaja saa vain suuremman rangaistuksen. • Useita rangaistuksia annetaan, jos sääntörike tapahtuu ennen ja jälkeen tilanteen keskeytymisen: Jos pelaaja rikkoo sääntöä ennen tilanteen keskeytymistä ja rikkoo sen jälkeen eri sääntöä tai samaa sääntöä uudelleen, hän saa useampia rangaistuksia. Poikkeus – Liikkunutta palloa ei ole asetettu takaisin: Jos pelaajan on asetettava liikkunut pallo takaisin paikalleen Säännön 9.4 mukaisesti eikä hän toimi niin ja pelaa väärästä paikasta, hän saa vain yleisen rangaistuksen Säännön 14.7a mukaisesti. Mutta kaikki rangaistuslyönnit, jotka pelaaja saa vapautuessaan rangaistuksella (kuten yhden lyönnin rangaistus Sääntöjen 17.1, 18.1 ja 19.2 nojalla), lisätään aina kaikkiin muihin rangaistuksiin. Sääntö 1

SÄÄNTÖ Säännön tarkoitus: 25 2.1 Kentän rajat ja Ulkona Golfia pelataan kentällä, jonka rajat toimikunta asettaa. Alueet, jotka eivät ole kentällä ovat ulkona. 2.2 Määritellyt kentän alueet Kentällä on viisi aluetta. 2.2a Yleinen pelialue Yleinen pelialue käsittää koko kentän paitsi ne neljä muuta määriteltyä kentän aluetta, jotka on kerrottu Säännössä 2.2b. Tätä kutsutaan “yleiseksi” pelialueeksi koska: • Se kattaa suurimman osan kentästä ja siellä pelaajan palloa yleensä pelataan, kunnes pallo päätyy viheriölle. • Se sisältää kaikenlaisen maan sekä kasvavat ja kiinnittyneet asiat, jotka alueelta löytyvät kuten väylät, karheikot ja puut. Sääntö 2 esittelee perusasiat, jotka kaikkien pelaajien tulisi tietää kentästä: • Kentällä on viisi määriteltyä aluetta, ja • Kentällä on monenlaisia rakennelmia ja olosuhteita, jotka voivat haitata peliä. On tärkeää tietää kentän alue, jossa pallo on sekä häiritsevien rakennelmien ja olosuhteiden status, koska ne usein vaikuttavat pelaajan mahdollisuuksiin pelata palloa tai ottaa vapautus. Kenttä 2 Sääntö 2

26 Yleinen pelialue kattaa kentän kaikki alueet paitsi: Tiiausalue Bunkkerit Estealueet Pelattavan reiän viheriö 1 3 4 2 2 3 1 2 3 4 KUVA 2.2: KENTÄN MÄÄRITELLYT ALUEET 2.2b Neljä määriteltyä aluetta Tietyt säännöt koskevat erityisesti neljää kentän aluetta, jotka eivät ole yleisellä pelialueella: • Tiiausaluetta, jota pelaajan täytyy käyttää aloittaessaan reiän pelaamisen (Sääntö 6.2), • Kaikkia estealueita (Sääntö 17), • Kaikkia bunkkereita (Sääntö 12), ja • Sen reiän viheriötä, jota pelaaja on pelaamassa (Sääntö 13). Sääntö 2

27 2.2c Kentän alueen määrittäminen, jolla pallo sijaitsee Kentän alue, jolla pelaajan pallo sijaitsee, vaikuttaa sovellettaviin sääntöihin palloa pelattaessa tai vapauduttaessa. Pallon katsotaan aina sijaitsevan vain yhdellä kentän alueella: • Jos osakin pallosta on sekä yleisellä pelialueella että yhdellä neljästä määritellystä kentän alueesta, katsotaan pallon olevan tällä määritellyllä kentän alueella. • Jos osakin palloa on kahdella määritellyllä kentän alueella, katsotaan pallon olevan määritellyllä alueella, joka valitaan seuraavassa järjestyksessä: estealue, bunkkeri, viheriö. 2.3 Esineet tai olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa pelaamiseen Tietyt säännöt voivat sallia vapautumisen (vapautuminen ilman rangaistusta) tiettyjen määriteltyjen asioiden tai olosuhteiden vaikutuksesta, kuten: • Irralliset luonnonhaitat (Sääntö 15.1), • Liikuteltavat haitat (Sääntö 15.2), ja • Epänormaalit kenttäolosuhteet, joita ovat eläimen tekemät kolot, kunnostettava alue, kiinteä haitta ja tilapäinen vesi (Sääntö 16.1). Mutta vapautusta ei saa peliä haittaavista ulkorajan merkeistä tai oleellisista osista. 2.4 Kielletyt pelialueet Kielletty pelialue on määritelty osa epänormaalia kenttäolosuhdetta (ks. Sääntö 16.1f) tai estealuetta (ks. Sääntö 17.1e), josta pelaaminen on kielletty. Pelaajan on vapauduttava, kun: • Hänen pallonsa on kielletyllä pelialueella, tai • Kielletty pelialue vaikuttaa pelaajan lyöntiasennon alueella tai svingin vaatimalla tilalla pelattaessa palloa kielletyn pelialueen ulkopuolelta (ks. Säännöt 16.1f ja 17.1e). Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5I(2) (Käyttäytymissäännöillä voidaan kieltää pelaajaa menemästä kielletylle pelialueelle). Sääntö 2

SÄÄNTÖ Säännön tarkoitus: 28 3.1 Keskeiset elementit 3.1a Pelimuoto: Reikäpeli tai Lyöntipeli (1) Reikäpeli tai tavallinen lyöntipeli. Pelimuodot ovat hyvin erilaiset: • Reikäpelissä (ks. Sääntö 3.2) pelaaja ja vastustaja kilpailevat toisiaan vastaan voittaen, häviten tai tasaten reikiä. • Tavallisessa lyöntipelissä (ks. Sääntö 3.3) kaikki pelaajat kilpailevat toisiaan vastaan kokonaislyöntimäärään perustuen – tämä tarkoittaa laskemalla yhteen kunkin pelaajan kaikki lyönnit (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) jokaiselta reiältä kaikilta kierroksilta. Suurin osa säännöistä pätee molemmissa pelimuodoissa, mutta tietyt säännöt koskevat vain jompaa kumpaa. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 6C(11) (Toimikunnan huomioitavia asioita, jos se järjestää kilpailun, jossa yhdistetään nämä kaksi pelimuotoa yhden kierroksen aikana). (2) Muut lyöntipelin muodot. Sääntö 21 kattaa muut lyöntipelin muodot (Pistebogey, Maksimitulos ja Par/Bogey), joissa käytetään toisenlaista tuloslaskennan menetelmää. Säännöt 1-20 pätevät näissä pelimuodoissa Säännön 21 mukaisesti sovellettuina. 3.1b Kuinka kilpaillaan: Pelaaminen henkilökohtaisesti tai pelipartnereina Golfia pelataan joko kukin pelaaja itsenäisesti kilpaillen tai pelipartnereina kilpaillen yhdessä pelaajaparina. Vaikka Säännöt 1-20 ja Sääntö 25 keskittyvät henkilökohtaiseen peliin, ne pätevät myös: • Pelipartnereita koskevissa kilpailuissa (Foursome ja Four-Ball) Sääntöjen 22 ja 23 mukaisesti ja • Joukkuekilpailuissa Säännön 24 mukaisesti. Sääntö 3 kattaa kaikkien golfkilpailujen kolme keskeistä tekijää: • Pelataan joko reikäpeliä tai lyöntipeliä, • Pelataan joko henkilökohtaisesti tai toisen kanssa osana pelaajaparia ja • Tulokset lasketaan joko bruttona (tasoituksia ei huomioida) tai nettona (tasoitukset huomioidaan). Kilpailu 3 Sääntö 3

29 3.1c Kuinka pelaajien tulos lasketaan: Bruttotulos vai nettotulos (1) Scratch-kilpailut. Scratch-kilpailussa: • Pelaajan bruttotulos reiältä tai kierrokselta on hänen kokonaislyöntimääränsä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit). • Pelaajan tasoitusta ei huomioida. (2) Tasoitukselliset kilpailut. Tasoituksellisessa kilpailussa: • Pelaajan nettotulos reiältä tai kierrokselta on bruttotulos muokattuna pelaajan tasoituslyönneillä. • Tällä tavoin eritasoiset pelaajat voivat kilpailla reilulla tavalla keskenään. 3.2 Reikäpeli Säännön tarkoitus: Reikäpelissä on omia erityisiä sääntöjä (erityisesti koskien luovuttamista ja tietoa lyöntimäärästä), koska pelaaja ja vastustaja: • Kilpailevat kullakin reiällä ainoastaan toisiaan vastaan, • Näkevät toistensa pelin, ja • Voivat puolustaa omia etujaan. 3.2a Reiän ja ottelun tulos (1) Reiän voittaminen. Pelaaja voittaa reiän, kun: • Pelaaja pelaa reiän loppuun vähemmillä lyönneillä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) kuin vastustaja, • Vastustaja luovuttaa reiän, tai • Vastustaja saa yleisen rangaistuksen (reiän menetys). Jos vastustajan liikkeessä oleva pallo, jonka pitäisi mennä reikään tasatuloksen saavuttamiseksi, tarkoituksellisesti pysäytetään tai sen kulkusuuntaa muutetaan silloin, kun pallolla ei enää ole käytännössä mahdollisuuksia mennä reikään (kuten silloin, kun pallo on vierinyt reiän ohi eikä voi vieriä takaisinpäin), reiän tulos katsotaan ratkenneeksi ja pelaaja voittaa reiän. (ks. Sääntö 11.2a Poikkeus) (2) Reiän tasaaminen. Reikä tasataan (kutsutaan myös ”jaetaan”), kun: • Pelaaja ja vastustaja pelaavat reiän loppuun samalla lyöntimäärällä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit), tai • Pelaaja ja vastustaja sopivat reiän tasaamisesta (tämä on mahdollista vasta sen jälkeen, kun ainakin toinen pelaajista on suorittanut avauslyönnin kyseisellä reiällä). Sääntö 3

30 (3) Ottelun voittaminen. Pelaaja voittaa ottelun, kun: • Pelaaja on enemmän reikiä voitolla kuin mitä reikiä on pelaamatta, • Vastustaja luovuttaa ottelun, tai • Vastustajan tulos hylätään. (4) Tasan olevan ottelun jatkaminen. Mikäli ottelu on tasan viimeisen reiän jälkeen: • Ottelua jatketaan reikä kerrallaan, kunnes voittaja saadaan selville. Ks. Sääntö 5.1 (ottelun jatkoreiät ovat saman kierroksen jatkoa, eivät uusi kierros). • Reiät pelataan samassa järjestyksessä kuin varsinaisella kierroksella, ellei toimikunta määrää muuta järjestystä. Mutta kilpailumääräyksissä voidaan todeta ottelun voivan päättyä tasan jatkoreikien pelaamisen sijaan. (5) Milloin ottelun tulos on lopullinen. Ottelun tulos on lopullisesti toimikunnan vahvistama (tämä tulisi ilmetä kilpailumääräyksistä) esimerkiksi silloin: • Kun ottelun tulos on kirjattu viralliselle tulostaululle tai muuhun määrättyyn paikkaan, tai • Kun ottelun tulos on ilmoitettu toimikunnan nimeämälle henkilölle. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5A(7) (Suosituksia kuinka ottelun tuloksesta tulee lopullinen). 3.2b Luovuttamiset (1) Pelaaja voi luovuttaa lyönnin, reiän tai ottelun. Pelaaja voi luovuttaa vastustajan seuraavan lyönnin, reiän tai ottelun: • Seuraavan lyönnin luovuttaminen. Tämä on mahdollista milloin tahansa ennen kuin vastustaja suorittaa seuraavan lyöntinsä. » Tällöin vastustaja on suoriutunut reiästä tuloksella, johon on lisätty luovutettu lyönti ja pallon voi poistaa kuka tahansa. » Mikäli luovutus tehdään vastustajan pallon ollessa edelleen liikkeessä edellisen lyönnin seurauksena, koskee luovutus vastustajan seuraavaa lyöntiä, ellei pallo mene reikään, (jolloin luovutuksella ei ole merkitystä). » Pelaaja voi luovuttaa vastustajan seuraavan lyönnin pysäyttämällä vastustajan liikkeessä olevan pallon tai muuttamalla sen kulkusuuntaa ainoastaan silloin, kun hän tekee näin tarkoituksenaan luovuttaa seuraava lyönti ja pallolla ei enää ole käytännössä mahdollisuutta mennä reikään. • Reiän luovuttaminen. Tämä on mahdollista milloin tahansa ennen kuin reikä on pelattu loppuun (ks. Sääntö 6.5) koskien myös tilannetta, jossa reikää ei vielä ole aloitettu. Sääntö 3

31 Mutta pelaaja ja vastustaja eivät saa sopia reikien luovuttamisesta toisilleen lyhentääkseen ottelun kestoa. Jos he tietävät tämän ja silti toimivat näin, molempien tulos hylätään. • Ottelun luovuttaminen. Tämä on mahdollista milloin tahansa ennen kuin ottelun lopputulos on selvillä (ks. Säännöt 3.2a(3) ja (4)) koskien myös tilannetta, jossa ottelua ei vielä ole aloitettu. (2) Kuinka luovuttaminen tehdään. Luovuttaminen tapahtuu ainoastaan selkeästi viestimällä: • Tämä voidaan tehdä joko suullisesti tai toimimalla niin, että siitä selkeästi käy ilmi pelaajan aikomus luovuttaa lyönti, reikä tai ottelu (esim. eleellä). • Mikäli vastustaja rikkoo sääntöjä nostaessaan pallonsa ilmeisen väärinymmärryksen vuoksi luullen pelaajan kommentin tai toimenpiteen tarkoittaneen seuraavan lyönnin, reiän tai ottelun luovuttamista, rangaistusta ei seuraa ja pallo asetetaan takaisin paikalleen alkuperäiseen paikkaansa (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) (ks. Sääntö 14.2). Mikä tahansa luovutus on lopullinen eikä sitä voi perua. 3.2c Tasoitusten soveltaminen reikäpeliotteluissa (1) Tasoitusten ilmoittaminen. Pelaajan ja vastustajan tulisi ilmoittaa toisilleen tasoituksensa ennen ottelun alkua. Mikäli pelaaja ilmoittaa väärän tasoituksen joko ennen ottelua tai ottelun aikana eikä korjaa virhettään ennen vastustajan seuraavaa lyöntiä: • Ilmoitettu tasoitus on liian korkea. Pelaajan tulos hylätään, mikäli tällä on vaikutusta annettujen tai saatujen tasoituslyöntien määrään. Rangaistusta ei seuraa, mikäli vaikutusta ei ole. • Ilmoitettu tasoitus on liian alhainen. Rangaistusta ei seuraa ja pelaajan on käytettävä ilmoittamaansa pienempää tasoitusta, kun lasketaan pelaajan saamia tai antamia tasoituslyöntejä. (2) Reiät, joilla tasoituslyöntejä käytetään. • Tasoituslyönnit jaetaan reikäkohtaisesti ja alhaisempi nettotulos voittaa reiän. • Jos tasan olevaa ottelua jatketaan kierroksen jälkeen, tasoituslyönnit annetaan samoille rei’ille kuin kierroksen aikana (ellei toimikunta jaa niitä toisella tavalla). Kukin pelaaja on vastuussa siitä, että tietää millä rei’illä hän saa tai antaa tasoituslyöntejä toimikunnan laatiman reikäkohtaisen tasoitusindeksoinnin mukaisesti (tämä löytyy yleensä tuloskortista). Jos pelaajat eivät huomio tai käyttävät virheellisesti tasoituslyöntejä jollekin väylälle, reiän tulos säilyy sellaisenaan, elleivät pelaajat korjaa virhettään ajoissa (ks. Sääntö 3.2d(3)). Sääntö 3

32 3.2d Pelaajan ja vastustajan velvollisuudet (1) Lyöntimäärän ilmoittaminen vastustajalle. Vastustaja voi kysyä pelaajalta milloin tahansa reikää pelattaessa tai reiän päättymisen jälkeen montako lyöntiä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) pelaaja on käyttänyt. Tämän tarkoituksena on antaa vastustajalle mahdollisuus suunnitella seuraavaa lyöntiään ja reiän pelaamista tai vahvistaa juuri pelatun reiän lopputulos. Kun lyöntimäärää kysytään tai kun lyöntimäärä ilmoitetaan vaikkei olisi kysyttykään: • Pelaajan täytyy ilmoittaa oikea lyöntimäärä. • Pelaajan, joka ei ilmoita lyöntimäärää vastustajan pyynnöstä, katsotaan ilmoittaneen väärän lyöntimäärän. Pelaaja saa yleisen rangaistuksen (reiän menetys), jos hän ilmoittaa vastustajalleen väärän lyöntimäärän, ellei hän korjaa virhettään ajoissa: • Väärä lyöntimäärä ilmoitettu reikää pelattaessa. Pelaajan on kerrottava oikea lyöntimäärä ennen kuin vastustaja lyö seuraavan lyöntinsä tai toimii sitä vastaavasti (kuten luovuttamalla seuraavan lyönnin tai reiän). • Väärä lyöntimäärä ilmoitettu reiän lopettamisen jälkeen. Pelaajan on kerrottava oikea lyöntimäärä: » Ennen kuin kumpikaan pelaaja suorittaa aloituslyönnin seuraavalla reiällä tai toimii sitä vastaavasti (kuten luovuttamalla seuraavan reiän tai koko ottelun), tai » Koskien viimeistä reikää ennen kuin ottelun tulos on lopullisesti vahvistettu (ks. Sääntö 3.2a(5)). Poikkeus – Ei rangaistusta, jos ei vaikutusta reiän tulokseen: Jos pelaaja kertoo väärän lyöntimäärän reiän lopettamisen jälkeen, mutta tällä ei ole vaikutusta vastustajan ymmärrykseen siitä, onko hän voittanut, hävinnyt vai tasannut reiän, ei tästä seuraa rangaistusta. (2) Rangaistuksen ilmoittaminen vastustajalle. Kun pelaaja saa rangaistuksen: • Pelaajan pitää kertoa vastustajalle saamastaan rangaistuksesta niin pian kuin se on käytännössä mahdollista huomioiden pelaajan etäisyys vastustajasta ja muut käytännön seikat. Aina ei välttämättä ole mahdollista kertoa vastustajalle rangaistuksesta ennen kuin hän ehtii lyömään. • Tämä vaatimus pätee, vaikkei pelaaja tietäisi saaneensa rangaistusta (koska pelaajien oletetaan tunnistavan milloin he rikkovat golfsääntöjä). Sääntö 3

33 Jos pelaaja ei menettele näin eikä korjaa virhettään ennen kuin vastustaja lyö seuraavan lyöntinsä tai toimii sitä vastaavasti (kuten luovuttamalla pelaajalle seuraavan lyönnin tai reiän), pelaaja saa yleisen rangaistuksen (reiän menetys). Poikkeus – Ei rangaistusta, mikäli vastustaja oli tietoinen rangaistuksesta: Jos vastustaja tiesi pelaajan saaneen rangaistuksen, kuten nähdessään pelaajan vapautuvan rangaistuksella, pelaaja ei saa rangaistusta jättäessään kertomatta vastustajalleen tästä rangaistuksesta. (3) Tieto ottelun tilanteesta. Pelaajien oletetaan tietävän mikä on ottelun tilanne, ts. kumpi heistä johtaa ottelua ja kuinka paljon (”reikää voitolla” ottelussa) tai että ottelu on tasan (käytetään myös nimitystä ”all square”). Jos pelaajat yhdessä toteavat ottelun tilanteeksi virheellisen tuloksen: • He voivat korjata ottelun tilanteen oikeaksi ennen kuin kumpikaan pelaajista suorittaa avauslyönnin seuraavalla reiällä tai ottelun viimeisen reiän ollessa kyseessä ennen kuin ottelun tulos on lopullisesti vahvistettu (ks. Sääntö 3.2a(5)). • Jos ottelun tilannetta ei edellä mainitussa ajassa korjata, virheellinen tilanne muuttuu ottelun todelliseksi tilanteeksi. Poikkeus – Pelaaja pyytää sääntötulkintaa ajoissa: Jos pelaaja tekee ajoissa pyynnön sääntötulkinnasta (ks. Sääntö 20.1b) ja havaitaan, että vastustaja joko (1) ilmoitti väärän lyöntimäärän tai (2) ei ilmoittanut pelaajalle rangaistuksestaan, tällöin ottelun tilanne korjataan oikeaksi. (4) Omien oikeuksien suojeleminen. Ottelun pelaajien tulisi suojella omia oikeuksiaan ja etujaan golfsääntöjen mukaisesti: • Jos pelaaja tietää tai uskoo vastustajan rikkoneen sääntöä, jonka rikkomisesta seuraa rangaistus, pelaaja voi valita huomioiko hän rikkeen vai ei. • Mutta jos pelaaja ja vastustaja sopivat, että eivät noudata sääntöjä tai jättävät huomioimatta tietämänsä rangaistuksen ja kumpi tahansa pelaajista on aloittanut kierroksen, molempien pelaajien tulos hylätään ja heidät suljetaan kilpailusta Säännön 1.3b nojalla. • Jos pelaaja ja vastustaja ovat eri mieltä siitä, onko jompikumpi heistä rikkonut jotain sääntöä, kumpi tahansa voi suojella oikeuksiaan pyytämällä sääntötulkintaa Säännön 20.1b nojalla. Jos tuomari on asetettu yhteen otteluun koko kierroksen ajaksi, hänen tulee puuttua kaikkiin sääntörikkeisiin, jotka hän näkee tai jotka hänelle kerrotaan (ks. Sääntö 20.1b(1)). Sääntö 3

34 3.3 Lyöntipeli Säännön tarkoitus: Lyöntipelissä on erityisiä sääntöjä (erityisesti tuloskorteille ja pallon pelaamiselle reikään), koska: • Jokainen pelaaja kilpailee kaikkia muita kilpailussa pelaavia vastaan, ja • Sääntöjen tulee olla samat kaikille. Kierroksen jälkeen pelaajan ja merkitsijän (joka ylläpitää pelaajan tulosta) täytyy vahvistaa, että pelaajan tulos kullekin väylälle on oikein ja pelaajan pitää palauttaa tuloskortti toimikunnalle. 3.3a Lyöntipelin voittaja Pelaaja, joka selvittää kaikki kierrokset pienimmällä lyöntien (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) yhteistuloksella, on voittaja. Tasoituksellisessa kilpailussa tämä tarkoittaa pienintä nettolyöntimäärää. Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 5A(6) (Kilpailumääräyksissä tulisi mainita kuinka tasatulokset ratkaistaan). 3.3b Tulosten kirjaaminen lyöntipelissä Merkitsijä kirjaa pelaajan tulokset pelaajan tuloskorttiin. Merkitsijä on joko toimikunnan nimeämä tai toimikunnan hyväksymällä tavalla pelaajan valitsema. Pelaajalla tulee olla sama merkitsijä koko kierroksen ajan, ellei toimikunta hyväksy merkitsijän vaihtamista ennen vaihtoa tai sen jälkeen. (1) Merkitsijän vastuut: Väyläkohtaisten tulosten merkitseminen ja vahvistaminen tuloskorttiin. Kierroksen jokaisen reiän jälkeen merkitsijän tulisi varmistaa pelaajalta kyseisen reiän tulos (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) ja merkitä tämä tulos tuloskorttiin. Kierroksen jälkeen: • Merkitsijän pitää vahvistaa tuloskortin reikäkohtaiset tulokset. • Jos pelaajalla on ollut useampi kuin yksi merkitsijä, jokaisen merkitsijän pitää vahvistaa ne pelatut reiät, joilla hän on ollut merkitsijänä, mutta jos joku merkitsijöistä näki pelaajan kaikki pelatut reiät, voi tämä merkitsijä vahvistaa kaikki reikätulokset. Merkitsijä voi kieltäytyä vahvistamasta pelaajan reikätulosta, jos hän epäilee sen olevan väärin. Tällaisessa tapauksessa toimikunta tekee päätöksen pelaajan reikätuloksesta käytettävissä olevien tietojen perusteella. Jos merkitsijä edelleen kieltäytyy vahvistamasta pelaajan tulosta, toimikunta voi vahvistaa reikätuloksen tai hyväksyä vahvistuksen joltain, joka näki pelaajan toimet kyseisellä reiällä. Jos merkitsijä, joka on pelaaja, tietoisesti vahvistaa väärän reikätuloksen, merkitsijän tulos tulisi hylätä Säännön 1.2a nojalla. Sääntö 3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=